при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

30 January 2013

Джим Морисън - Краят (The End)

Краят (The End)
Превод: Богомил Господинов

Това е краят, красиви приятелю.
Това е краят, единствени приятелю.
Краят.

На нашите сложни планове, краят.
На всичко, което устоя, краят.
Без сигурност или изненада, краят.
Никога няма да те погледна в очите
Отново.

Можеш ли да си представиш какво би било?
Толкова безгранични и свободни.
Отчаяно в нужда от ръката на някой непознат.
В една отчаяна страна.

Загубени в римски... пущинак от болка.
И всички деца са обезумели.
Всички деца са обезумели.
Очакваме летния дъжд, да.
Има опасност на края на града.
Яхни царския път, бейби.
Странни сценки вътре в златната мина.
Яхни по пътя на запад, бейби.
Яхни змея, яхни змея
към езерото, древното езеро, бейби...
Змеят е дълъг седем мили.
Яхни змея
Той е стар и кожата му е студена.

Западното е най-добро.
Западното е най-добро.
Ела тук и ние ще свършим останалото.

Синият автобус ни зове.
Синият автобус ни зове.
Водачо, къде ни отведе?

Убиецът се събуди преди разсъмване.
Обу ботушите си.
Взе лице от древната галерия.
И тръгна надолу по коридора.
Отиде в стаята, където живееше сестра му,
и след това...
посети брат си
и след това
тръгна надолу по коридора
И стигна до една врата
и погледна вътре:
"Татко."
"Да, сине."
"Искам да те убия."
"Майко..."
"Искам да те чукам"

Хайде, бейби, пробвай късмета си с нас!
Хайде, бейби, пробвай късмета си с нас!
Хайде, бейби, пробвай късмета си с нас!
И ме срещни на гърба на синия автобус,
свирейки син рок
на син автобус,
свирейки син рок...
Давай! Да!

Убий, убий, убий, убий, убий, убий!

Това е краят, красиви приятелю.
Това е краят, единствени приятелю.
Краят.

Боли да те освободя,
но ти никога не ще ме последваш.
Краят на кикота и невинните лъжи.
Краят на нощите, в които опитвахме да умрем.

Това е краят.