при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

12 July 2013

Лора Крафтън Гилпин

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989
 

These things I know:

How the living go on living
and how the dead go on living with them
so that in a forest
even a dead tree casts a shadow
and the leaves fall one by one
and the branches break in the wind
and the bark peels off slowly
and the trunk cracks
and the rain seeps in through the cracks
and the trunk falls to the ground
and the moss covers it
and in the spring, the rabbits find it
and build their nest
inside the dead tree
so that nothing is wasted in nature
or in love.

Двуглавото теле
Утре, когато фермерите намерят
тази шега на природата, те ще вдигнат тялото
във вестник и ще го занесат в музея.

Но тази нощ то е живо и е с майка си
в северното поле. Великолепна лятна
нощ: луната, плуваща над
овошките, вятър в тревите.
То се взира в небето и там вижда
два пъти повече звезди.

Всичко
Издръжлива съм колкото яйце на червеношийка,
падащо от гнездото
двайсет фута над земята.

Единственото ми спасение
е в малкото момче отвъд улицата,
което колекционира странности и свършеци.