при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

3 July 2013

Джон Ашбъри

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989

Мисли на младо момиче
"Днес е прекрасен ден, аз трябва да ти пиша
от кулата и да покажа, че не съм побъркана,
аз просто се пързулнах по въздушния калъп сапун
и се удавих във ваната на този свят.
Ти бе тъй добър, тъй дълго ме оплаква,
а сега те оставям. Подпис: Джуджето"

Аз се отбих там късно подир обед,
а усмивката още играеше по нейните устни,
както е гряла от векове. Тя винаги знае
как да бъде прекрасна. О, моя дъще,
мила моя, дете на моя бивш работодател, принцесо,
дано не бъде дълъг твоя път!

Младият принц и младата принцеса
Тревата врязва се в петите ни, защото сме поели
направо през поляната - ти, дете на тринайсет,
с огромен за теб официален мъжки костюм -
символ на това колко време сме заедно.

Аз събирам плодове в консервена кутия,
за да ядем, и я поставям върху тръните.
Рано или късно къснотата иде.
Враните се вдигат откъм запад.

Искам да огледаш тоя плътен и тъмен блок,
където сме затворени. Ала ти казваш: не,
изморена си. Обръщаш се и спиш.
Аз също спя, а в съня си дочувам коне, коите те отнасят
далече.

Когато ветрецът затихва, отново
е утро. Ставай. Време е вече да тръгнем
из небесната пустош. Тази сутрин скитниците
идват на пътя да ни нахранят. Тях ги е страх,
че сме отишли толкова далече:

Иде нощ, но този път нощта е различна.
Като че ли краката ти едва-едва докосват тревата,
когато ходиш; имаш ми доверие;
нощни пеперуди се блъскат в пламналата ми глава.

И чувам вятъра. И той минава. Някой ден
ще се събудим, паднали в нощната паст
от висока скала на небето, огромно и бяло край нас.
Ще кажеш: "Така живяхме ти и аз."