при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

4 August 2013

Роберт Морган

Из "Нощен дъжд", Народна култура
Подбор: Леда Милева, Николай Попов, 1980
Превод: Леда Милева, Николай Попов, Александър Шурбанов, 1980

Роберт Морган е роден в Южен Уелс през 1921 година. Работи дванадесет години като миньор и сътрудничи със стихове в периодичния печат.
Автор е и на радиопиеси. Стихотворението "Изборът" е включено в антологията "Граница на полета".

Изборът
Те се приземяваха и натоварването
смазваше телата им. Огромният кораб
потрепера и после бавно кацна
върху тревата на поляната.

Старглин, капитана, се взираше,
в зеления пейзаж. Телевизорът
натрапчиво показваше два хълма
и сред тях, обрасъл в бурени, порутен град.
Всички уреди бележеха
на синия екран, че на планетата
не съществуват живи хора.

Космическия геолог Синкон
се смееше над рамото на капитана.

"Ти беше прав - обърна се към него капитана, -
тук хората наистина са били войнствени.
Какъв е изворът на твойта информация?"

"Големият метеорит, отчупен от земята
в 2048 година от новото летоброене.
Превозихме го на нашата станция,
подробно го проучихме и той разказа всичко."

"Какво?" - попита Старглин.

"Те са имали право на избор
между доброто и злото.
Избрали са злото..."

"Безумци!" - прошепна Старглин.