при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

30 August 2013

Марк Странд

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989
Запазване на цялостта на нещата

В полето
аз съм
липса на поле.
Така е
винаги.
Където и да съм,
аз съм това, което липсва.
Когато крача,
разделям въздуха
и въздухът
се вмъква винаги,
за да запълни мястото,
заемано от тялото ми.
Всички имаме причини
да се движим.
Аз се движа,
за да пазя целостта на нещата.

Утро

От ден на ден го нося със себе си: в онова утро
взех лодката на чичо ми от залива с кафявата вода
и се упътих към остров Мошер.
Вълничките се плискаха в корпуса,
а кухото скриптене на греблото в халката
се заплете сред боровете, корясали от лишеи.
Бях черна звезда и се носех над потопената част
от света и ненадейно, по неясен подтик,
надзърнах над ръба и видях под водата
сияйна зала, гроб, окъпан в светлина, видях за пръв път
единственото ясно място, което получаваме в самотата си.

Нов наръчник по поезия
На Грег Ор и Грег Сайман

1) Ако човек разбере някое стихотворение,
ще има неприятности.

2) Ако човек живее с някое стихотворение,
ще умре сам.

3) Ако човек живее с две стихотворения,
ще измени на едното.

4) Ако човек роди стихотворение,
ще има едно дете по-малко.

5) Ако човек роди две стихотворения,
ще има две деца по-малко.

6) Ако човек пише с корона на глава,
ще го усетят какъв е.

7) Ако човек не пише с корона на глава,
ще измами не друг, а себе си.

8) Ако човек се разгневи на стихотворение,
ще го презрат мъжете.

9) Ако човек не спре да се гневи на стихотворението,
ще го презрат жените.

10) Ако човек охули публично поезията,
ще си напълни обущата с пикоч.

11) Ако човек се откаже от поезията заради властта,
ще има много власт.

12) Ако човек хвали стихотворенията си,
ще го обикнат глупците.

13) Ако човек хвали стихотворенията си и обича глупците,
ще престане да пише

14) Ако човек настои за внимание, защото пише поезия,
ще заприлича на огряно от луната магаре.

15) Ако човек напише стихотворение и похвали стихотворението на друг,
ще им красива любовница.

16) Ако човек напише стихотворение и прехвали стихотворението на друг,
ще си изгони любовницата.

17) Ако човек поиска да си присвои стихотворението на друг,
сърцето му ще наедрее двойно.

18) Ако човек остави стихотворенията си да ходят голи,
ще се бои от смъртта.

19) Ако човек се бои от смъртта,
ще го спасят стихотворенията му.

20) Ако човек не се бои от смъртта,
ще го спасят или няма да го спасят стихотворенията му.

21) Ако човек завърши стихотворение, ще се къпе в бледата диря на страстта си
и ще го целуне бяла хартия.

Превел: Владимир Трендафилов