при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

15 August 2013

Джон Уейн

Из "Нощен дъжд", Народна култура
Подбор: Леда Милева, Николай Попов, 1980
Превод: Леда Милева, Николай Попов, Александър Шурбанов, 1980 

Джон Уейн е роден през 1925 година в Стоук-он-Трент. Завършва висшето си образование в Оксфорд и чете лекции по английска литература в Редингския университет. От 1955 г. се занимава изключително с литературен труд. Добива известност като белетрист от групата на "сърдитите млади хора".

В "Jardin des plantes"

Горилата лежеше по гръб,
свила една ръка под главата си
като човек.

Като трудов човек, уморен от работа,
силен човек, чиято сила е изгоряла
в усилията да изкара своята прехрана.

Само че тя, разбира се, не беше изморена от труд,
а просто от скука. Чудовищната й сила
бе изгоряла в безподобна леност.

Хиляда дни и после още хиляда дни
леността бе изсмуквала великолепната сила,
защото нямаше нужда да изкарва прехраната си.

Всичко й се поднасяше готово и безплатно,
издържахме я - не за да прави нещо,
а само за да бъде туй, което бе.

И тъй, в този неделен ден тя лежеше по гръб
като човек, като изтощен човек,
свила една ръка под своята ужасна, твърда глава.

Като човек, като човек.
Един от тези, които издържахме - не за да правят нещо,
а само за да бъдат туй, което са.

Хиляда дни и после още хиляда дни
всичко им се поднася - готово и безплатно,
а те глави подпират в безподобна леност.