при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

28 August 2013

Уилям Мередит - Мостът гробище

Превод: Валентин Кръстев

Мостът гробище

Значи, както би трябвало да знаете всички,
в моста "Джордж Уошингтън" има мъртъв човек.
Как се е озовал там ли... Копаели и пробивали
онези страшно дълбоки дупки за подпорите
на моста "Джордж Уошингтън".
Докато копаели и дупчели, някакъв човек паднал вътре.
Разбира се, че е бил мъртъв, но никога няма да сме сигурни в това.
Тъй че, платили на семейството му милиони долари,
за да не се налага да го вадят и да започват отначало.
Моля ви да разпространите тази история.