при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

20 March 2014

Бил Нот / Bill Knott


Превод: Богомил Господинов

Poem

The most private part of the clock is the hour,
no, I mean the minute,
or wait, the forever.

The most private part of me is the heart,
no, I mean the nipple,
or wait, the never.

Стихотворение

Най-интимната част от часовника е часът,
не, имах предвид минутата,
или може би, Вечността.

Най-интимната част от мен е сърцето,
не, имах предвид зърното,
или може би, Небитието.

Flash

Photographs -
lightningbolts which, 
their shadows having caught up with them, 
perish.

Светкавица

Фотографиите -
светкавици които,
догонени от сенките си,
гаснат.

No comments:

Post a Comment