при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

16 March 2014

Джеймс Дики

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989

Раждане
Измислям поляна с трева
и в нея откривам млад кон.
Не мога да го затворя -
коловете тел не държат

и той е тъй странно свободен.
Дъвчейки сочна трева,
от поляната той навлиза
в лъчите на мойта измислица.

С ум, от плода си свободен,
озовавам се в моя живот
с детето и мама до мен,
а лъчите по моето рамо,
менейки се, вместват нов кон.