при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

1 January 2011

Заглавие на стихотворението ИЛИ Title of the poem

/**
1. в "Етикети" се слага таг "poetry, [езикът, на който е написано стихотворението: enGB, bgBG], [националност на автора: bulgarian, english etc.], [anthology, ако е част от книга], [personal, ако е на някой от редакторите]"
2. във "Връзки" настройката се променя на "Постоянна връзка" и се попълва по шаблон - ЗаглавиеНаСтиховорението, ползва се законовата българо-английска транслитерация 
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
(напр.  Съветския паспорт -> SavetskiyatPasport)
3. в "Описание на търсенето" се копира заглавието на поста (Заглавие на стихотворението ИЛИ Title of the poem)
*/
------------------шаблонът започва тук---------------
by Name Surname или
от Име Фамилия
[1 ред разстояние]
[стихотворение, като първите няколко думи могат да започват с главни букви, по избор]
[1 ред разстояние]

линк към автора/link to the author: [линк към автора в culturaprima]
[1 ред разстояние]
[ако е от книга, референция към книгата, препоръчителен е Harvard referencing style
http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/387/866106/monash-harvard-referencing-guide-2012.pdf ]
[ако има нужда от авторско право се добавя следното съобщение на съответния език:

bg: "Ако притежавате авторски права над цитираната книга и смятате, че те са нарушени, моля свържете се с някой от имейл адресите предоставени в меню Контакти."

en: "If you are a copyright holder and you believe this post is illegal due to copyright infringement, please contact us at one of the email addresses on the Contacts webpage."
]