при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

19 March 2014

Гийом Аполинер - II

Из "Гийом Аполинер. Поезия"
Превели от френски Драгомир Петров, Кирил Кадийски
Народна култура, София 1984

Красотите на войната

Как хубави са осветилите нощта ракети
Изкачват се на своя връх и се надвесват да погледат
Това са хубави жени увлечени от танц с едничък поглед за очи ръце и за сърца

Познах усмивката ти и живеца ти сред тях

Това е всекидневното обожествяване на моите Вероники с коси превърнали се на комети
А тези двойно позлатени танцувачки са на всички времена и всички раси
Те раждат ненадейно своите деца които имат само време да умрат

Как хубави са всичките ракети
Но колко по-красиво би било ако те бяха още
Ако ги имаше с милиони за да придобиват смисъл
общ и относителен тъй както става с буквите в печатаната книга
При все това е тъй красиво сякаш че животът от умиращите си отива

Но още по-красиво би било ако те бяха още
[...]


Винаги
На г-жа Фар-Фавие

И непрестанно все така
Ще стигаме все по-далеч но без напред да се помръднем

И от планета на планета
мъглявина подир мъглявина
все оня Дон Жуан свалил три хиляди комети
издирва още непознати сили
и взема насериозно всеки призрак

А толкова вселени се забравят
Но где са нашите велики забравачи
И кой ще ни накара да забравим тез или онези части на света
Къде е оня Христофор Колумб комуто ще дължим че сме закрили някой континент

Да губиш
но истински да губиш
за да оставиш място за открития
Живота си да можеш да загубиш
за да откриеш своята победа

Океан от земя
На Дж. де Кирико

Сред океана си издигнах къща
Прозорците й са реки които от очите ми изтичат
а зидовете й са стъпили върху гъмжащи октоподи
не чувате ли тройното им сърцебиене и клюновете им които бият по стъклата

Къща влажна
от пламък и плесен
във времето миражно
време песен
Самолетите снасят яйца
Внимание ще хвърлят котва
Внимание в мастилото което хвърлят
Добре ще бъде ако дойдете от горе
Небесните орлови нокти се катерят
Туптят върху земята октоподи
А сетне ний сме толкова че ще успеем
и в гробокопачи на самите себе си да се превърнем
Безцветни октоподи из вълни от тебешир о октоподи с бледи клюнове
Около къщата ми се простира океана който ти познаваш
и който никога не си почива


Автомобилчето

[...]
Не ще забравя нивга нощното пътуване по време
на което никой не продума

О здрачно тръгване в което щяха да умират трите фара
о нощ най-нежна пред избухването на войната
о вий селца където спи ненавистта

КОВАЧИ ПРИЗОВАНИ НА ОРЪЖИЕ
СЛЕД ПОЛУНОЩ ПРЕДИ ДА СЕ РАЗСЪМНЕ

към Лизиьо окъпан в синьо или към златния Версай
И три пъти се спирахме за да сменим една пробита гума

Следобед бе когато прекосихме
гората Фонтенбло
и стигнахме в Париж дордето още
лепяха мобилизационните афиши
И двама аз и моя спътник в миг разбрахме
че с малкото автомобилче сме пристигнали в едно напълно ново време
където колкото и възрастни да бяхме
тепърва трябваше да се родим

Понеделник на улица Кристин

Портиерката и майка й оставят всекиго да мине
Ако си мъж ще ме последваш тази вечер
Достатъчно е някой да подпира пътната врата
Дордето другия се качва

Три човки газ горят
Хазяйката е охтичава
А свършиш ли ще поиграем табла
Един оркестров диригент със болно гърло
В Тунис когато дойдеш ще опиташ как се пуши "кеф"

Навиваш се нали
Натрупани чинийки календар цветя
И пим пам пим
Дължа по сметка на хазяйката си близо триста франка
Но предпочитам да си го отрежа вместо да й ги платя

Потеглям в осем и половина вечерта
Там шест огледала се гледат втренчено безспир
Страхувам се че ще я вапцаме съвсем

Любезни господине
Та вие сте момче от мекото на хляба
А тази дама има нос като самотен червей
Луиз забрави коженото си палто
Аз нямам кожено палто но не усещам студ
Датчанинът си пуши папиросата и разписанието гледа
През пивоварната минава черна котка

Чудесни бяха тези палачинки
Чешмата си тече
Бе в рокля като ноктите й черна
това е невъзможно
Вземете господине
От малахит е този пръстен
Земята е посипана със стърготини
Тогава трябва да е вярно
Червенокосата кръчмарка грабнал някакъв книжар

[...]