при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

16 June 2014

Робърт Крийли

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989

Знам един човек

Когато казах на приятеля
си - тъй като си падам
по приказките, - Джон, му

казах, макар че името
му беше друго, мракът ни
обгръща, и какво можем

да направим, но хайде и
всъщност защо да не
купим някоя страшна кола

и да подкараме, той ми
отвърна, за бога, вни-
мавай къде отиваш.

По Лорка
На М. Марти

Църквата е бизнес, с който
се занимават богатите.

Те удрят камбаните и бедните нахлуват
вътре, а умре ли някой бедняк,
му дават дървен кръст и
претупват церемонията.

Ала умре ли някой от богатите, веднага
измъкват светото причастие
и златния кръст и тихо-тихо запристъпват
към гробищата.

И бедните се тръшват от възторг
и викат, глей каква голяма работа.

Виж ти

Знаеш ли кое
е истина и кое
е правилно или
неправилно речено,

кое е мъдрост
или правота, кое
е зле или добре на-
правено, ако е или

ако не е направено.
Мислих.
Мислих ли,
мислих ли, мислих.

И там,
където седях,
ей го на -
се яви нещо

малко и крехко,
недоловимо,
един вид малко неща
нищо.

Преводи: Владимир Трендафилов