при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

18 June 2014

Уилям Мередит

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989

Сънища за самоубийството
(Тъжно възпоменание за Ърнест Хемингуей,
Силвия Плат и Джон Бериман)

I

Посягам към смущаващата пушка не за да я взема
от теб, а за да пипна металичесия рог,
скрит в мъхестата кожица от сън.
Повече от еднорога
ти си митическият звяр

II

Или надушвам миризма на газ. Лазя
и наподобявам тотемно животно,
но тя не е моя тотем, ни тотема
на моя народ и печката не е вълшебната пещ от приказките.

III

За глезените здраво те държа
и все пак литваш ти от парапета.
Баща ти е направил тез криле,
след като и за себе си направи, а сега
от оня свят ти казва "литвай надолу" с тон,
с какъвто моят би ми казал: "тръгвай, сине".