при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

6 June 2014

Рита Дъв

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989

Рибата в камъка

На рибата в камъка
й се иска да падне
обратно в морето.

Изтощена е
от анализи, от малките
предсказуеми истини.

Изтощена е от чакане
на открито,
с профил, откроен
от бяла светлина.

В океана мълчанието
се движи ли, движи

и толкова малко е нужно!
Търпеливо тя чака
удобен миг
да отхвърли своя
мъртвешки цвят.

Рибата в камъка
знае - провалът
е всъщност услуга
към живите.

Знае защо мравката
урежда на гангстера
погребение бляскаво,
безукорно бисерно.
Знае и защо
със скрита наслада
биологът гали
сладострастния брайлов
шрифт на папратта.

Превод Владимир Трендафилов