при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

26 July 2014

Чарлс Райт

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989

Негативи

Това е светлината на виденията ни,
мътносивата среднощна светлина, луната пълна,
която преобръща всичко като образ върху негатив;
тебеширените хълмове и призрачните небеса,
черната пламтяща роза -
нейният дъх и лъскавите й кукички,
готови да сграбчат нещо.

Черниците примигват като сребърни петачета;
тлъсти овце сред гъстака и тревите
пасат спокойто, кротко;
земята е покрита с бяла захар;
а някъде далече долу
прибоят няма какво да добави.

Това ли ни очаква: аморфен
цинк или кобалт, обширен прилив
на великолепие, което не можем да определим,
не можем да употребим, и голота без угризения;
няма насоки, няма трепет, няма
ритъм да го уловиш - нищо няма.

Тишина. Сякаш вратата зад нас
е течност някаква, сякаш е черна вода;
сякаш можем да влезем; сякаш
лодката ни чака,
готова да ни пренесе отвъд,
и си спомняме сега вода без хоризонти,
мрака, на ивици в новите ни коси.

Дъщерите на Блум

Дъщерите на Блум
застаряват.
През студените зимни дни
те заключват свои стаи
и се спират от време на време

да загасят някоя лампа,
да дръпнат пердето,
или сякаш се мъчат
да си спомнят нещо,
което все им убягва.

Виждали сте ги, нали,
как стоят смутени,
даже поразени,
сякаш зърнали внезапно

с ъгълчето на окото си
живота, който
трябва някъде да са забравили -
на някой шкаф -
чифт ръкавици, чакащ ръце.

Превела Калина Филипова

Новото стихотворение

Няма да е като морето.
Няма да има кал под ноктите.
Няма да е част от времето.

Няма да разкрие името си.
Няма да ни слиса с мечти.
Няма да е фотогенично.

Няма да се вслушва в скръбта ни.
Няма да теши децата ни.
Няма да може да ни помогне.

Превел Владимир Трендафилов