при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

29 July 2014

Дейвид Уагънър

Изгубен
Превод: Богомил Господинов

Стой мирно. Дърветата пред теб и храстите встрани
Не са изгубени. Където и да си се нарича Тук,
И ти трябва да се отнасяш с него като с могъщ непознат,
Трябва да поискаш разрешение, за да опознаеш и да бъдеш опознат.
Гората диша. Слушай. Отговаря,
Аз създадох това място около теб.
Ако го напуснеш, може да се върнеш обратно, казвайки Тук.
Никои две дървета не са същите за Гарван.
Никои две клончета не са същите за Орехче.
Ако не разбираш това, което дървото или клонът правят,
Със сигурност си изгубен. Стой мирно. Гората знае
Къде си. Трябва да й позволиш да те намери.