при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

9 July 2014

Н. Скот Момадей

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989

Радостната песен на Цоай-тале

Аз съм пъстро перо на фона на ясното небе,
Аз съм синият кон, който препуска в равнината,
Аз съм лъскавата риба, която се премята във водата,
Аз съм сянката по петите на детето,
Аз съм светлината привечер и трептящите ливади,
Аз съм орелът, който си играе с вятъра,
Аз съм шепа шарени мъниста,
Аз съм най-далечната звезда,
Аз съм мразовито ранно утро,
Аз съм шумът на щуртящият дъжд,
Аз съм ослепителният блясък на снега,
Аз съм дългата диря на луната по водата,
Аз съм четирицветен пламък,
Аз съм сърната, стаена във здрача,
Аз съм поляна, обрасла със смрадлика,
Аз съм ято гъски в зимното небе,
Аз съм гладът на младия вълк,
Аз съм сънят на всички тези неща,

разбирате ли, аз съм жив, живея,
със земята съм сроден,
с боговете съм сроден,
със всичко красиво съм сроден,
с дъщерята на Цен-тайнте съм сроден,
разбирате ли, аз съм жив, живея.

Превела Калина Филипова

Сравнение

Какво си казахме един на друг,
че станахме като сърните:
вървят в индийска нишка,
вдигнали глави високо,
наострили уши,
със зорък поглед,
с копита, здраво стъпващи на твърдата земя,
с крака, готови да побегнат.