при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

15 September 2014

Гари Снайдър

Из "Пир след тайната вечеря.", Народна култура
Превод: Георги Белев, Георги Рупчев и колегия, 1989

Както му харесва

Далеч на купола
на капитола - верно е! -
кръжи огромна птица
срещу облаците бели
с гъвкави крила
и волен полет в този
влажен южен и забулен вятър -
полицаят в черна униформа
наблюдава всичките коли, -

но центърът,
но центърът на силата е нищо!
Нищо е.
Под куполи от бели камъни
тъй странно са спокойни хората,

небесно-земно-птичите мотиви се преливат в мир.

Светът живее, както му харесва.

Песен на свраката

Шест часа е сутринта
аз седнах върху куп чакъл
до хвойната и пистите отвеждащи в пустиня
междущатското шосе № 80 е недалече
между камионите
Койоти - може би са три
си вият джавкат от една височина.

От клонка Свраката
изви глава и каза:

"Тук в духа е братко
Тюркоазно синьо
Не говоря глупости лъжкиньо.
Ти почувствай бриза
Как обхожда той дърветата наблизо
Безполезно е човек да се бои
От това което предстои
По западните хълми сняг усоен
През всичките години ще стои
бъди спокоен
С перо върху пръстта -
вятър прозвънтя -
Тук в Духа е Братко
Тюркоазно Синьо."

На децата

Хълмовете стръмни, склоновете
на статистиките
са пред нас,
увеличението бързо
и на всичко се покачва
и покачва все, докато всички тук
западаме.

През следващия век
или през другия след него има,
казват,
долини и пасбища,
където в мир ще се събираме тогава,
ако го постигнем.

За да се изкачим до тези идни висини,
едно ще кажа аз
на вас и вашите деца:

бъдете заедно
разбирайте цветята
просветлявайте се


В автобуса на пристигане след здрача

На пристигане след здрача - в Орегон Нюпорт -
в септемврийски хладен океански въздух аз
забелязах Фил Уолън натоварил се с продукти
да минава през калта между зяпачи
и камиони мъкнещи
греди
загледан към земята.

викнах му когато автобусът мина
но той все гледаше надолу.
подир десетина някакви минути с книги и торба
почуках на вратата му

"Помислих си внезапно че си в този автобус"
ми каза той
и ми показа всичките покупки.

Артемида

Артемида
Артемида
аз те зърнах гола -
е добре иди да си възвърнеш твоята
проклета девственост

аз аз
трябва да нахраня мойте хрътки