при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

24 January 2015

Хюго Клаус

Превод от нидерландски: Анета Данчева-Манолова

Времето

Какво беше времето тук ли, когато те нямаше?
Първо падна мъгла
над бетонните склонове.

После слънцето се разстла като мараня
над седефенобелия пясък.

После въздухът се раздвижи
и овлажня като твоите мишници.

И навсякъде лъхна мирисът
на огромни животни, които не съществуват,

освен сред пищенето на ушите ти,
в шумоленето на косата ти.

Такова бе времето тук, когато те нямаше.
Ти бе моето атмосферно налягане, и росата,
и снегът в моя череп.