при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

30 March 2015

Тумас Транстрьомер

Покрайнини
Превод от английски: Богомил Господинов

Мъже в кални комбинезони се надигат от канавката.
Това е преходно място, без изход, между природата и града.
На хоризонта строителни кранове искат да предприемат големия скок,
но часовниците се противят.
Бетонни тръбопроводи разхвърлят писти на светлина със студени
езици. Автосервизи обитават стари хамбари.
Камъни хвърлят сенки остри като обекти на повърхността на луната.
И всички тези места продължават да се уголемяват
като земята купена със среброто на Юда: "скуделница* където
погребват безименните".

[1] Американския израз "potter's field" произхожда от Библията и означава място, откъдето се извлича глина. Понеже такава земя е безполезна за земеделие, се е използвала за погребения. Обикновено на такова място са се погребвали  непознати и безименни хора. Старобългарската дума скуделница се използва в точно този смисъл.