при всяко нарушение на авторски права, моля свържете се с някой от редакторите на блога в меню контакти

Контакти

При оплакване относно авторски права към някоя от набраните книги в блога или ако желаете да се свържете с неговия редактор във връзка с публикуването на стихотворения или автори, моля свържете се с един от двата имейл адреса, предоставени по-долу.

To contact the owner about copyright infringement of one or more books currently available on the blog or if you want to request publishing of poetry and/or distributing the owner's own verse, please use one of the email addresses below.

email: bgospodinov at outlook.com (Богомил Господинов / Bogomil Gospodinov)

No comments:

Post a Comment